Кои сме ние
Адвокатско съдружие „М&S Associates” е създадено през 2003 г. от адв. Таня Мончева и адв. Спаска Славова. 

Съдружието разполага с екип от професионалисти, който включва практикуващи адвокати с над 10 годишен опит в областта на гражданското и търговско право и процес, медиатор, преподавател в университет, младши адвокати, стажанти и административни сътрудници. Съдружието работи на принципа на асоциираните офиси с адвокати и адвокатски съдружия във всички областни градове на страната.

Специализацията на отделните адвокати в различни правни отрасли и екипността в работата са основен принцип в дейността на кантората. Това дава възможност в търсене на най-доброто решение за възложения ни казус да сформираме екипи от специалисти - утвърдени имена в съответните области на правото.

Работните езици в катората са английски, немски и руски.
 
Актуално
(26.01.2012)  Заключение на генерален адвокат г-жа Shaprpston, Свързани дела C-621/10 Balkan and Sea Properties и C-129/11 Provadinvest
Административен съд Варна иска да получи насоки по отношение на пределите на предоставената от член 80, параграф 1 от Директива 2006/1121 възможност при определени обстоятелства държавите членки да могат да се отклонят от общото правило, за данъчна основа да се приема действително получената от доставчика стойност, и вместо това да определят данъка върху добавената стойност (ДДС) въз основа на пазарната стойност на доставката. Този съд иска да установи също така дали българското законодателство, което е възприело тази възможност в по-голям брой случаи, е съвместимо с Директива 2006/112, и ако не е — дали член 80, параграф 1 има непосредствено действие и дали тази разпоредба може да се прилага пряко от националния съд.